Your result...

Den mystiska (läs creepy)

Du skrämmer från början livet ur dina klasskompisar och under årens gång har denna rädlsa förvandlats till förundran. Vem är du? Vad vill du? Det mindre komiska utseendet vägs upp av en ytterst komisk personlighet. Du är en mästare på research och framtoningen är surrealistisk.. Du tar med ovanliga saker såsom nybakat bröd, marränger och senast bar du en fin Svampbobtröja. Varför vara normal när du kan va dig själv.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!