Your result...

"Bussen kom inte"

Trots att du slutat på kung fu kommer du alltid försent till de första lektionerna under dagen. Frågan är, varför, varför varför? Behzad är mycket bekymrad iaf. I övrigt är du klassens kortaste men den mest atletiska. Du är bra på såväl kung fu som att springa. Du klättrar runt på allting och det skulle inte förvåna om du i framtiden utvecklar sugpoppar på händer och fötter samt orangutangarmar.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!