Your result...

Du blev hästen med brunt hår som står längst till höger (sorry)

Förlåt, men du blev tyvärr hästen längst till höger. Du kanske inte har fattat det än men de andra hästarna hatar dig och vill få ut dig ur gänget. Du bryr dig inte om något annat än dig själv och din frisyr. Du vill se ut som Elvis, men din sång (om man nu kan kalla den det) låter såhär:"Aaaaaaaaaaaaaaah-shalalala-aaaaaaaaaaaaaah" Ingen kan tåla att lyssna på dig i mer än någon minut och även den mest sansade människa kan drivas till vansinne i din närhet. Gör resten av världen en tjänst och donera din kropp till hamburgarforskning!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!