Your result...

"Trubaduren"

Du älskar din gitarr, du har en röst som egentligen inte är bra men för genren så kvittar det! Du satsar på sådana saker som Bellman, Vreeswijk och Taube. En trubadurskatt! Tyvärr är Sverige fullt av dem, så ska du få en karriär, ja då blir det till att arbeta!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What Red vs blue freelancer are you?

I do not own Red vs blue. I'm only a fan. This quiz will compare your personality to the freelancers on rvb.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!