Your result...

20% wannabe

Wow. Du er nesten så naturlig som det går ann, og du er kjempeoriginal. Det kan hende at du hermer litt. F. eks. om du digger ei hårfrisyre vennen din har, så er det jo lov til å bruke den. Da kan vennen din bli sur for at du bruker den, siden h*n "fant den opp". Da skal du bare si at du ville teste den ut, siden den virket tøff.

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!