Your result...

Bill

Du är Bill, den överviktige regissören med en ofantligt stor näsa! Innerst inne är du en otroligt godhjärtad och omtänksam medmänniska men då och då ser man din falska och egoistisk sida. Du har en otroligt målmedvetenhet och när du har lagt ögonen på något som du vill ha så gör du allt för att få den! På grund av din ofantliga överviktighet har du svårigheter med pulshöjande aktiviteter, men det stoppar dig inte från att uppnå dina mål!

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

How addicted to masturbation are you?

Answer the questions to find out how addicted your are!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!