Your result...

Getalenteerde danser MAAR met een dikke nek...

Je weet dat je goed kan dansen en wil dat iedereen je gezien heeft. Als er een pas moet uitgelegd worden ben jij het die het moet voordoen van de dansleraar. Als je naar de anderen kijkt voel je je goed omdat zij sucken en jij het overduidelijk beter doet dan hen. Je dansleraar prijst je en je staat altijd op de voorgrond. Anderen kijken naar je op. Maar omdat je weet dat je goed bent vinden de anderen je maar stom, ene met een dikke nek ookal zeggen ze je dit niet letterlijk. Ze doen lief in je gezicht maar roddelen (terecht!) achter je rug. Bescheidenheid is beter. Probeer ook eens om het talent van een ander te zien ipv alleen maar dat van je eigen.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

How addicted to masturbation are you?

Answer the questions to find out how addicted your are!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!