Your result...

Getalenteerde danser EN bescheiden

Jij weet dat je talent hebt maar loopt er niet mee te koop. Dit is heel goed! Je beschouwt je als een gelijkwaardige leerlinge in de klas. Je wil geen extra aandacht maar wil gelijk behandeld worden. Zo wil je bv niet altijd 1ste rij in het midden staan omdat je goed bent. Jij gunt een ander ook die plaats, ookal besef je dat die ander minder goed is dan je... Je bent ook altijd bereid om diegenen in de klas die het moeilijk hebben met een pas, hen die nog eens uit te leggen. Je gebruikt je danstalent op een goede manier, nl anderen ermee verder helpen zodat ze net zo goed of zelfs beter worden dan jij! Je gunt een ander hetgene dat jij al hebt.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!