Your result...

de verlegen, onopvallende danser

Jij bent een gemiddeld-getalenteerde danser die heel verlegen is. Je staat tijdens de les vaak aan de zijkanten en vanachter. Je wil niet dat de anderen je zien. ''laat me maar doen, hier sta ik goed is je motto". Maar kruip eens uit dat pakje en ga eens vanvoor staan, durf eens om op te vallen. Want enkel zo gaan je werkpunten opvallen en ga je er dus opmerkingen over krijgen en ga je er dus aan kunnen werken. Besef dat als je uit dat verlegen pakje kruipt je jezelf gaat kunnen verbeteren!! To do: eerstvolgende les ga je eens vanvoor of in het midden staan en wat opvallen! No more misses/mister shy!

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!