Your result...

Hvit

Du må til alle tider ha økonomien din på plass, det å sløse penger ute på en fredags kvelld er bare tull for deg! Du liker å ha orden på sakene dine og du vet alltid hva du går til. du er alltid til å stole på og vennene dine setter stor pris på deg. det er ikkje populært at du sitter inne hver helg, så pass deg for og bli for kjedelig.

Retake Quiz
Take more quizzes!

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!