Your result...

Johanna Witting

Du är tjejen som alltid har roligt på fest. Du har en tendens att bli kärleksfull och bjuder mycket på dig själv med alkohol i kroppen. Det händer att du dagen efter en fest bara vill glömma gårdagen med du tar det med en nypa salt. I skolan presterar du bra. Du är tjejen som alltid har upp handen på lektionerna. Kan få lite panik ibland när du känenr dig osäker på olika uppgifter med det löser sig alltid i slutet. Du är den man kan berätta saker för och du vet att de stannar där. Du kommer med bra råd och har ett sinne för humor.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

How big is your dick? (H)

Find out how big your dick is, kinda realistic (:

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!