Your result...

Alicia Lihammar

Du är den som ofta är taggad på fest. Är väldigt social och han en tendens att göra bort sig på fyllan som du får höra om dagen efter. Men tar det ofta med ett léende, du hade i alla fall kul! I skolan jobbar du på och presterar bra. Kan ibland ligga på latsidan men lyckas alltid göra upp för det. Skolan är kanske inte det roligaste du vet men du ser det från den ljusa sidan. Privat är du tjejen som skämtar mycket och nästan aldrig håller tyst. Men man kan även prata seriöst med dig och du har ofta ett bra svar på problem.

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!