Your result...

Pesimistas

Jei kas blogo nutinka, visada manai, kad kitaip ir negalėjo juk nutikti, ar ne..? Bet iš tikrųjų tai pesimistas skiriasi nuo optimisto tik tuo, kad pirmasis visada susikoncentruoja į nesėkmes ir jas sureikšmina, o antrasis - jų visai nesureikšmina, tai priima kaip eilinę pamoką ir eina pirmyn, tikėdamasis geriausio! Tad labai svarbus siūlymas - į nepasisėkimus žiūrėti kaip į pamokas, iš jų mokytis ir šį gruodžio mėnesį BŪTINAI nusipirkti metraštį "Pasaulis 2010 metais", kad iš karto galėtum suplanuoti veiksmų planą "įveikti sunkmečiui ir greičiau suklestėti" :) tavo nuotaika pagerės! Metiniame leidinyje "The Economist. Pasaulis 2010 metais" rasi labai daug naudingų patarimų, tai lyg turetum įtakingiausių draugų būrį visame pasaulyje, kurie tau detaliai viską pasako "kaip, kur ir kas bus", tad nepasinaudoti tuo tiesiog neišmintinga... Tavo geresnės nuotaikos generatorius jau gruodžio mėnesį pardavime!

Retake Quiz
Take more quizzes!

Are you a whore?

Have you ever wondered if you are a whore? Well find out now!

DEI Weekly Challenge- Indian Cuisine Trivia

Answer this Simple Question and Win 10% off code to shop on Dei.com.sg

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

How Rich Are You Going To Be In 5 Years

this quiz is fucking amazing, you're gay if you don't like, sub and click notif

What MLB player are you?

Find out what player you resemmble in the MLB. Good Luck! P.S. on the first ? sorry catchers and it doesnt matter which 3rd SS OF or 2nd u pick.

O QUE VC SABE SOBRE A DOVE CAMERON?

Este quiz vai ser sobre a atriz/cantora/dubladora/modelo Dove Cameron!

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

how well do you know alicia banit?

find out how well you know star Alicia Banit!

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

xenia goodwin quiz.

howX much do you know about star Xenia Goodwin?