Your result...

Pesimistas

Jei kas blogo nutinka, visada manai, kad kitaip ir negalėjo juk nutikti, ar ne..? Bet iš tikrųjų tai pesimistas skiriasi nuo optimisto tik tuo, kad pirmasis visada susikoncentruoja į nesėkmes ir jas sureikšmina, o antrasis - jų visai nesureikšmina, tai priima kaip eilinę pamoką ir eina pirmyn, tikėdamasis geriausio! Tad labai svarbus siūlymas - į nepasisėkimus žiūrėti kaip į pamokas, iš jų mokytis ir šį gruodžio mėnesį BŪTINAI nusipirkti metraštį "Pasaulis 2010 metais", kad iš karto galėtum suplanuoti veiksmų planą "įveikti sunkmečiui ir greičiau suklestėti" :) tavo nuotaika pagerės! Metiniame leidinyje "The Economist. Pasaulis 2010 metais" rasi labai daug naudingų patarimų, tai lyg turetum įtakingiausių draugų būrį visame pasaulyje, kurie tau detaliai viską pasako "kaip, kur ir kas bus", tad nepasinaudoti tuo tiesiog neišmintinga... Tavo geresnės nuotaikos generatorius jau gruodžio mėnesį pardavime!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!