Your result...

Optimistas

Tu ne lietuvis? per kiek laiko išmokai Lietuvių kalbos gramatiką..? Šaunuolis! Optimistai gyvena ilgiau arba jų gyvenimo kokybė yra geresnė nei neigiamai mąstančių žmonių. Sveikiname ir manome, kad visi kiti piliečiai turėtų tau labai pavydėti puikaus temperamento, teigiamo ir niekada nežlungančio sugebėjimo įžvelgti "šviesą tunelio gale" arba už tai, kad randi išeitį iš bet kokios situacijos. Visada tikiesi geriausio ir labai stengiesi, kad būtent taip ir atsitiktų. Tavo moto - kiekvienas spyris į "minkštą vietą", tai postūmis į priekį? Puiku! Tai tavo klestėjimo metas! Metiniame leidinyje "The Economist. Pasaulis 2010 metais" rasi labai daug naudingų patarimų, kuriais beliks tik pasinaudoti kitais metais ir toliau mėgautis tuo, ką atneša gyvenimas. Sėkmės! Tavo geros nuotaikos generatorius ir tiksliausias kitų metų tavo veiksmų operatorius - jau gruodžio mėnesį pardavime!

Retake Quiz
Take more quizzes!

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!