Your result...

Tott

Du kan vara alltför snäll- i alla fall mot alla utom Mirja. När någon lyckas göra dig arg, då jäklar får de smaka på dina knytnävar! Du är ju den näste Jackie Chan med alla kampsportstekniker i bagaget. Din största talang är att göra grimaser och att köpa nudlar, helst båda samtidigt! Du har ett liv som släktens clown nr 1 framför dig. Grattis, du får folk att skratta (skrika?)!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

"How Cool Is Your Name?"

How cool is your name? Well take this quiz to find out!!!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!