Your result...

Mirja

Du har förmågan att lida med allt som rör sig, men du kan också hata allt och alla. Ditt humör är som en berg- och dalbana, men många kan tro att du är "normal" eller till och med känslokall. Du är svag för allt som frestar Oscar och bryr dig inte om vilken tid på dygnet det är eller om du redan är mätt så att du skulle kunna spy. Det Oscar vill ha får han- men oj vad du hatar det. Din dröm är att hitta ett sätt att rädda djur och det helst med David vid din sida. ;) Dina släktingar kan tycka att du är jobbig ibland, för även om du är lika knäpp som alla andra i släkten så har du en tendens att vara förståndig.

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!