Your result...

David

Du är charmig och imponerande lång. Ditt leende kan få vilken kvinna som helst att vilja nypa dig i kinderna eller att vilja flyga på dig (!). Du förstår dock inte vad det handlar om. Du vill tjäna mycket pengar, men även om du skulle vilja ha en porsche så vet du vad är som verkligen betyder något. Du vill rädda djur och gärna ha en bondgård med några räddade djur, men det skulle kunna bli ett problem med rädslan för stora kor och hästar... Fram med mössan och cykeln! Här ska plockas svamp!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!