Your result...

Jason

Oh ooooooh! Vem du än är, Jason måste vara ett misstag. Ingen är så oförutsägbar som Jason. Här har vi hett temperament! Du kan vara charmig, söt, gullig och fjäskig, men nångång slår det slint i skallen på dig och du ser rött. "Döda, döda, döda!" är ditt motto, allt som kommer i din väg ska förintas, men du brukar visa din oskyldiga motståndare att det är den som är din måltavla. Ja, Jason, vi är rädda för dig. Sov!

Retake Quiz
Take more quizzes!

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

favorite villain

to see who you alike in the villain world

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

Who Loves u??

Do u ever wanted to know who loved??? TAKE THIS QUIZ NOW!!!

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!