Your result...

Jason

Oh ooooooh! Vem du än är, Jason måste vara ett misstag. Ingen är så oförutsägbar som Jason. Här har vi hett temperament! Du kan vara charmig, söt, gullig och fjäskig, men nångång slår det slint i skallen på dig och du ser rött. "Döda, döda, döda!" är ditt motto, allt som kommer i din väg ska förintas, men du brukar visa din oskyldiga motståndare att det är den som är din måltavla. Ja, Jason, vi är rädda för dig. Sov!

Retake Quiz
Take more quizzes!

Are you a whore?

Have you ever wondered if you are a whore? Well find out now!

DEI Weekly Challenge- Indian Cuisine Trivia

Answer this Simple Question and Win 10% off code to shop on Dei.com.sg

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

How Rich Are You Going To Be In 5 Years

this quiz is fucking amazing, you're gay if you don't like, sub and click notif

How big is your dick? (H)

Find out how big your dick is, kinda realistic (:

O QUE VC SABE SOBRE A DOVE CAMERON?

Este quiz vai ser sobre a atriz/cantora/dubladora/modelo Dove Cameron!

How Fuckable Are You ?

If Your Sexy .

how well do you know alicia banit?

find out how well you know star Alicia Banit!

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

xenia goodwin quiz.

howX much do you know about star Xenia Goodwin?