Your result...

Anna-Carin

Du är släktens överhuvud. Du är dominant och får alltid din vilja fram med din envishet och dina tricks. Du kan verka lite småelak, men det är bara ditt raka sätt. Du är stark, men oj vilken otur du har. Din kropp drabbas av både det ena och det andra, men du låter det inte påverka dig. Var försiktig så att du inte skrämmer bort dina egna! Det går visst lite rykten om att du är släktens hemliga häxa. Fortsätt med kramandet!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!