Your result...

Timmy

Va fuuul du äääär! Ja, du är Timmy och då vet du att du brukar säga så ibland. Du är den som alltid skämtar på det ena eller det andra sättet. Du älskar att skoja med Tott och det kan bara bero på att ni är så lika. Du är ganska störd. Ibland kan du vara lite nere, men för det mesta brukar du vara glad och ha ett Kimleende på läpparna. Du älskar bröd och dricker gärna mjölk, men din mamma brukar inte bli så glad när du har glömt mjölkpaketet i ditt rum... Nej, nu är det dags att spela lite dataspel, sedan blir det några avsnitt Dr. Mugg!

Retake Quiz
Take more quizzes!

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

favorite villain

to see who you alike in the villain world

How attractive do the girls think you are?

tells you how hot the ladies think you are

What Rating Are You in NHL 18?

This Quiz Will Rate How Good You Are In The EA's Up Coming Game, NHL 18

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

What Sport Will You Play In The Future?

Have You Played Sports Before?

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

What ghost/monster will come for you?

Who could it be I wonder, Find out.

how many 5 year olds could you beat in a fight

find out how many insane 5 year olds could you beat in a fight.

What singer are you most like?

Who are you most like? COME FIND OUT!