Your result...

Timmy

Va fuuul du äääär! Ja, du är Timmy och då vet du att du brukar säga så ibland. Du är den som alltid skämtar på det ena eller det andra sättet. Du älskar att skoja med Tott och det kan bara bero på att ni är så lika. Du är ganska störd. Ibland kan du vara lite nere, men för det mesta brukar du vara glad och ha ett Kimleende på läpparna. Du älskar bröd och dricker gärna mjölk, men din mamma brukar inte bli så glad när du har glömt mjölkpaketet i ditt rum... Nej, nu är det dags att spela lite dataspel, sedan blir det några avsnitt Dr. Mugg!

Retake Quiz
Take more quizzes!

Are you a whore?

Have you ever wondered if you are a whore? Well find out now!

DEI Weekly Challenge- Indian Cuisine Trivia

Answer this Simple Question and Win 10% off code to shop on Dei.com.sg

what's your colour?

This quiz tells you what colour your personality matches.

How Rich Are You Going To Be In 5 Years

this quiz is fucking amazing, you're gay if you don't like, sub and click notif

What Will You Look Like As A Teenager ?? :D

This quiz tells you what you will look like and be like when your 16 +.

O QUE VC SABE SOBRE A DOVE CAMERON?

Este quiz vai ser sobre a atriz/cantora/dubladora/modelo Dove Cameron!

How big is your dick? (H)

Find out how big your dick is, kinda realistic (:

how well do you know alicia banit?

find out how well you know star Alicia Banit!

What's The First Letter Of Your Soul Mate's Name?

Find out the first letter of the person who is truly in love with you. Is it your best friend? Or the freak who sits behind you in Algebra? (GIRLS ONLY) :)

xenia goodwin quiz.

howX much do you know about star Xenia Goodwin?