Hur mycket Täby bo är du?

Hur mycket vet du om Täby?

1 Vad Heter det största Centrumet I Täby?
2 Vad Har Täby Centrum för Symbol?
3 Vilka kommuner ligger bevid Täby?
4 Vad heter Club / Bar / Restaurangen I Täby c?
5 Vad heter UngdomsGården i Täby C
6 Vad Heter UngdomsGården i Hägernes?
7 Ligger Arninge I täby?
8 Ligger Ekeby I täby?
9 Ligger Ensta I täby
10 Ligger Rydbo i Täby
11 Ligger Edsberg i Täby?
12 Ligger Lahäll i Täby?
13 Ligger Visinge i Täby?
14 Ligger Byle i Täby?
15 Ligger Klingsta I Täby?
16 Vad Heter undomsgården I Enebyberg?
17 Hur Många Butiker finns det i Täby C?
18 Vart går Buss 614?
19 Vad Heter berget där man brukade kröka nära Täby C?
20 I vilken Grannkommun ligger den lilla hålan Kårsta?
21 Täby är speciellt känt för *****. ***** invigdes år 1960 och ersatte den tidigare ***** Ulriksdal i Solna. I centrala Täby ligger också Täby centrum. Vad ska stå istället för skärnorna?
22 I ortens centrala delar finns det flertal höga flerfamiljshus. En av dessa är *********, ett av de högsta flerfamiljshusen i Sverige. Huset, som är utformat som en halvmåne, stod klart 1970 och har 16 våningar. Det består av 704 lägenheter. Vad ska stå istället för skärnorna
23 I Täby finns även ******** som är ett av Sveriges längsta och Största flerbostadhus. ******** uppfördes 1963, har vunnit priser för sin unika arkitektur, som också har samma halvcirkelform. I närheten ligger Näsbydal, vars punkthus också fått pris för arkitekturen. Vad ska stå Istället för Skärnorna?
24 Vem här är inte född i Täby?
25 Är Täby Det bästa stället du kan bo på?!?!