vad är du för person

namnet förklarar

1 vad gillar du för ord
2 vad heter du helst
3 favo skådis
4 vad säger folk till dig
5 vad gillar du att göra