Hvor tøff er du?

Ta denne testen og se hvor kul du er... har du det i deg?! =O=O==OO=O

1 Hvor tøff synes du at du er?
2 Hva gjør du på fritiden?
3 Hva synes du om denne testen?
4 Er du kul?
5 Hvor tøff er jeg?
6 Hvem synes du er tøffest av disse personene?